Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảnh sát hút nước từ ruộng để kịp thời chữa cháy xưởng nhựa

Cảnh sát hút nước từ ruộng để kịp thời chữa cháy xưởng nhựa

Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ xưởng nhựa buộc lực lượng cứu hỏa phải bơm thêm nguồn nước từ dưới ruộng để ứng cứu.

Dân sinh- 2 tháng trước