Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện chàng thanh niên dọn ra chân cầu ở để cứu người tự tử

Chuyện chàng thanh niên dọn ra chân cầu ở để cứu người tự tử

Dưới chân cầu Hùng Vương, thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi mà dòng sông Đà Rằng chảy qua, có một chàng thanh niên vô cùng đặc biệt.

Thiên lý hữu tình- 2 tháng trước