ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chấn chỉnh công tác lái xe, giám sát hành trình  

Huy Văn
Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản chấn chỉnh công tác lái xe, bộ phận quản lý ATGT, thực hiện truyền dữ liệu giám sát hành trình trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/10/2020 đến 31/01/2021 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Kết quả cho thấy, tính riêng trong tháng 1 vừa qua, số lượng đơn vị kinh doanh có xe vi phạm về tốc độ là 549 đơn vị, số phương tiện vi phạm về tốc độ là 1.508 xe; số lượng đơn vị vi phạm về thời gian làm việc của lái xe là 4.976 đơn vị, 35.517 xe; 11.207 đơn vị và 68.905 xe vi phạm về truyền dữ liệu (không truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên).

Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư số 09/2015/TT BGTVT, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị; Yêu cầu đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải có tên trong danh sách vi phạm báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước ngày 05/4/2021 về sử dụng, khắc phục các thiết bị giám sát hành trình bị lỗi không truyền dữ liệu theo quy định; Chấn chỉnh lái xe vi phạm về tốc độ thời gian làm việc, bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị (Báo cáo gửi về Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Sau thời gian trên, đơn vị không gửi báo cáo Sở GTVT Hà Nội sẽ xử lý theo quy định. 

Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội (nộp kèm theo phù hiệu).

Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ trong công tác thực hiện việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện lên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Báo cáo về việc thực hiện công tác này trước ngày 05/4/2021. 

Phòng Quản lý vận tải chủ trì rà soát, tổng hợp các các báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu văn bản này, phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải đề xuất thực hiện xử phạt đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện các quy định về truyền dữ liệu giám sát hành trình, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe theo quy định. 

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Phòng Quản lý vận tải thực hiện xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện các quy định về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe theo quy định. 


 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh