Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ngắm cầu vòm sắt đầu tiên ở Việt Nam chuẩn bị thông xe

Ngắm cầu vòm sắt đầu tiên ở Việt Nam chuẩn bị thông xe

Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (Hà Nội) đang hoàn thiện những bước cuối cùng để chuẩn bị thông xe. Cây cầu này được kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại nút giao thông “nóng” nhất thủ đô.

Ảnh- 2 tháng trước