Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nghề “ăn cơm dưới đất làm việc trên trời”

Nghề “ăn cơm dưới đất làm việc trên trời”

TP.HCM đang có 8.000 cổ thụ có tuổi thọ gần 100 tuổi, mỗi dịp mùa mưa đến câu chuyện đảm bảo an toàn cây xanh không gãy, đổ ảnh hưởng đến người dân cần lại được đề cập tới. Người ta ví von công việc của những công nhân cây xanh là nghề “ăn cơm dưới đất làm việc trên trời”.

Podcast- 6 tháng trước

Hà Nội thay thế cây có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão

Hà Nội thay thế cây có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão

Theo thống kê của Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có khoảng 1,7 triệu cây xanh đô thị. Theo đó, tỷ lệ cây xanh đô thị của Hà Nội mới đạt khoảng 2 m2/người, trong khi theo quy chuẩn với các đô thị loại 1, loại đặc biệt tối thiểu tỷ lệ phải từ 6-7 m2/người.

Dân sinh- 8 tháng trước

Tỉa cây hay đốn cây

Tỉa cây hay đốn cây

Trước mùa mưa bão, việc tỉa cành cây trên đường phố đã là điều bình thường. Nhưng có bình thường không khi những cây bóng mát bị cắt hết cành nhánh, thay vì tỉa gọn cho bớt rậm rạp và cản gió.

Chuyện hôm nay- 1 năm trước