Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ có nhà ga hơn 2.400 tỷ đồng

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ có nhà ga hơn 2.400 tỷ đồng

Sau khi được đầu tư xây dựng, nhà ga T2 sẽ là ga quốc nội; nhà ga T1 là ga quốc tế của sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Giao thông- 2 tháng trước