Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cao tốc Mai Sơn - QL 45 chuẩn bị về đích

Cao tốc Mai Sơn - QL 45 chuẩn bị về đích

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải hoàn thành vào cuối năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Giao thông- 2 tháng trước