ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Cao điểm TP.HCM sáng 01/3: Thuận tiện sáng cuối tuần 

Sáng nay GCĐ Kênh VOVGT ghi nhận giao thông trong thành phố diễn ra tương đối thuận tiện, hầu như không có tình hình đông chậm xảy ra trên địa bàn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Hầu hết các tuyến phố đều vắng vẻ 

Sáng nay GCĐ Kênh VOVGT ghi nhận giao thông trong thành phố diễn ra tương đối thuận tiện, hầu như không có tình hình đông chậm xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó cũng khuyến cáo các phương tiện vẫn nêu cao tinh thần tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.

Tp.HCM giờ cao điểm

Bình luận

Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn