Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dàn khí tài “khủng” của Cảnh sát Việt Nam trưng bày tại Hà Nội

Dàn khí tài “khủng” của Cảnh sát Việt Nam trưng bày tại Hà Nội

Tại Bảo tàng Hà Nội, hàng trăm khí tài hiện đại của Cảnh sát Việt Nam (CSVN) đang được trưng bày giúp người xem hiểu thêm về các chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Mutimedia- 1 năm trước