Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cẩn trọng trước nguy cơ thừa cảng biển

Cẩn trọng trước nguy cơ thừa cảng biển

Chỉ ít tháng sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt nhiều địa phương đã đề xuất cập nhật, bổ sung quy hoạch thành các cảng biển lớn. Những người cầm cần nảy mực cần cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh khủng hoảng thừa, gây lãng phí.

Sự việc- 2 tháng trước