Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần sửa đổi, bổ sung gì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua bán qua mạng?

Quách Đồng - 10/05/2022 | 15:33 (GTM + 7)

Bộ Công thương đang soạn thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi. Đáng chú ý, đơn vị soạn thảo đưa ra nhiều quy định mới để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh các mô hình kinh doanh qua mạng, qua các nền tảng xã hội phát triển rất mạnh.

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi do Bộ Công thương soạn thảo đã bổ sung 1 chương, quy định riêng để bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, giao dịch từ xa, buôn bán qua mạng, kinh doanh đa cấp… 

Cụ thể, khi thực hiện giao dịch từ xa, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng những thông tin như: tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân hoặc của đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (nếu có).

Trường hợp giao dịch được thực hiện thông qua điện thoại, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm nói rõ ngay từ đầu về tên, địa chỉ của mình và mục đích của cuộc đàm thoại.

Đối với việc bán hàng đa cấp, dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi quy định: tổ chức bán hàng đa cấp phải niêm yết công khai các tài liệu hoạt động tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của tổ chức bán hàng đa cấp; phải mua lại sản phẩm theo yêu cầu của cá nhân tham gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi cũng nghiêm cấm các hành vi:  yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp hoặc yêu cầu người khác phải mua một số lượng sản phẩm nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp…

Đối với tổ chức, cá nhân là đơn vị quản lý các nền tảng công nghệ, mạng xã hội cho phép kinh doanh qua mạng, các sàn giao dịch điện tử phải công khai thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng khi người tiêu dùng có yêu cầu; Đồng thời phải xây dựng biện pháp cho phép người tiêu dùng phản hồi, đánh giá về tổ chức, cá nhân kinh doanh và hiển thị kết quả phản hồi, đánh giá đó.

Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩn và các đơn vị quản lý các nền tảng xã hội, các sàn giao dịch thương mại điện tử phải chỉ định, công bố công khai đầu mối tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, nội dung thông tin trên nền tảng; tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng đối với các quyết định của nền tảng.

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đang được Bộ Công thương gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương. Dự thảo luật sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình ra Quốc hội thảo luận, xem xét.  

minh họa (internet)

minh họa (internet)

Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi cần bổ sung những gì để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng khi mua bán qua mạng? Cần làm gì để phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong việc chung tay bảo vệ người tiêu dùng?

PV VOV Giao thông đã phỏng vấn ông Bùi Thanh Tùng, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

PV: Thưa ông, thực tế mô hình kinh doanh hiện nay đã có rất nhiều khác biệt. Theo ông thì dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng đã đủ theo kịp với thực tế cuộc sống hay chưa?

Ông Bùi Thanh Tùng: Luật lần này phải đảm bảo được các quyền lợi người tiêu dùng, cũng như đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên nền tảng mới như vậy.

Tuy nhiên, một trong những điểm cần được quan tâm nhiều nhất, đó là phải có những điều khoản để quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phải quy định rõ thẩm quyền, cơ chế phối hợp, cũng như bố trí nhân lực một cách phù hợp để giải quyết những tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ với người tiêu dùng.

Một vấn đề nữa, đó là các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm cũng như các điều kiện hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện nay các hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được hỗ trợ về nguồn lực tài chính để tham gia các việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách thực chất. Thứ hai trong dự thảo luật lần này có đưa ra 4 mức giải quyết tranh chấp: thương lượng, hòa giải, qua trọng tài và tại tòa án.

Tuy nhiên, chúng ta phải quy định rõ hơn các điều kiện, vai trò của các tổ chức trong việc xử lý tranh chấp đối với từng giai đoạn đó. Như vậy mới thực sự tạo điều kiện để những vấn đề liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết một cách thấu đáo.

PV: Theo ông cần có cơ chế như thế nào để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Ông Bùi Thanh Tùng: Để phát huy được vai trò của các Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì phải tăng cường việc cung cấp thông tin, minh bạch thông tin, công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, kể cả trên môi trường mạng cũng như các môi trường kinh doanh đặc thù.

Chỉ khi nào các thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này được công khai, được minh bạch thì mới đảm bảo để các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể được tiếp cận, phục vụ cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tôi cho rằng phải có thêm một số cơ chế hỗ trợ để các hiệp hội này thực sự có đủ điều kiện để hoạt động.

Phải xây dựng một cơ chế để tạo được một hiệu ứng xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Có nghĩa là chúng ta phải có những cơ chế để xã hội có những phản ứng đối với những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

Sản phẩm thực tế khi giao cho khách hàng không đạt được những tiêu chuẩn, chất lượng như đã quảng bá thì cũng cần phải có những hiệu ứng của xã hội tạo sức ép đối với tổ chức, doanh nghiệp để người ta không dám, không thể kinh doanh theo phương thức như vậy.

Bên cạnh đó, cũng cần có thêm một số hình thức hỗ trợ về nghiệp vụ cho các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, những cơ chế về mặt tài chính, về điều kiệm đảm bảo để họ tham gia một cách thiết thực nhất đối với hoạt động xử lý tranh chấp này. Cần khuyến khích các tổ chức này tham gia một cách tích cực hơn và quyết liệt hơn đối với việc giải quyết tranh chấp quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện qua các cơ chế hòa giải hoặc ở mức cao hơn như là trọng tài hoặc là trước tòa án.

PV: Xin cảm ơn ông!

minh họa (internet)

minh họa (internet)

Trước những băn khoăn của dư luận, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu sửa đổi dùng đặt ra những quy định mới nào để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong môi trường kinh doanh phi truyền thống, kinh doanh qua mạng?

PV VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn ông Hồ Tùng Bách, Phó trưởng Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương - đơn vị chủ trì soạn thảo Luật này:

PV: Hiện nay các quy định bảo vệ người tiêu dùng dường như vẫn áp dụng với mo hình kinh doanh truyền thống, nhưng khi phương thức mua bán quan mạng, thương mại điện tử phát triển rất mạnh. Dự thảo luật đặt ra những quy định nào để bảo vệ người tiêu dùng?

Ông Hồ Tùng Bách: Dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có một số nhóm quy định, đầu tiên là việc nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp triển khai những hoạt động liên quan đến thương mại điện tử hoặc những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Ví dụ, đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới chẳng hạn thì những doanh nghiệp này khi hoạt động tại Việt Nam thì cần có những thông tin giúp cho người tiêu dùng có thể biết được chính xác khi có vấn đề phát sinh sẽ liên hệ với các tổ chức nào.

Ví dụ như Facebook, Zalo thì dự thảo luật cũng đã đưa ra một số quy định để làm rõ trách nhiệm của những đơn vị bán hàng trên những nền tảng như thế này. Hoặc các đơn vị vận hành nền tảng như thế cũng phải có trách nhiệm nhất định.

PV: Cụ thể hơn là trách nhiệm như thế nào?

Ông Hồ Tùng Bách: Ví dụ như anh sẽ phải công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại. Hơn nữa là anh cũng cần phải thiết kế về mặt kỹ thuật để thông tin hiển thị trên những giao diện bán hàng trên nền tảng cung cấp dịch vụ của anh nó đầy đủ về mặt thông tin đối với hàng hóa, sản phẩm.

Quan trọng hơn hết là đối với những sàn thương mại điện tử cung cấp dịch vụ để cho người bán tham gia thì việc đưa ra những đánh giá của người tiêu dùng ở trên nền tảng thương mại điện tử cũng cần phải có cơ chế hiển thị, để cho người tiêu dùng phân biệt được đánh giá đó có chính xác hay không.

Nôm na là làm sao những đánh giá 1 sao 2 sao 3 sao thì quy định của dự thảo luật là yêu cầu các chủ các đơn vị vận hành phải đảm bảo được những đánh giá như vậy là đánh giá thực, là đánh giá chính xác.

Những quy định như vậy là nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các đơn vị hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

PV: Dự thảo luật này có cơ chế như thế nào để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ người tiêu dùng?

Ông Hồ Tùng Bách: Trong dự thảo luật tiếp tục bổ sung thêm một số quy định nhằm thúc đẩy hơn nữa, khuyến khích hơn nữa sự tham gia của Hội bảo vệ người tiêu dùng. Ví dụ quy định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ mà các hội bảo vệ người tiêu dùng sẽ được tham gia trong quá trình thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời dự thảo luật đã đưa ra một quy định, coi các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng là hội đặc thù và nếu quy định này được các bên chấp nhận thì nó sẽ tạo ra một nền tảng rất vững chắc cho các hội bảo vệ người tiêu dùng, vì khi được công nhận là hội đặc thù thì các Hội sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trong việc đảm bảo hoạt động của Hội.

Ví dụ như là hỗ trợ một phần tiền lương, hỗ trợ một phần tiền để thuê địa điểm làm việc, bố trí các phương tiện làm việc…

Việc giải quyết được nguồn kinh phí cho cơ hội ít nhất là đảm bảo được hoạt động thường xuyên hoạt động cơ bản của xã hội, bảo vệ người tiêu dùng để thúc đẩy cho công tác bảo vệ người tiêu dùng trong thời gian sắp tới.

PV: Xin cảm ơn ông.

minh họa (internet)

minh họa (internet)

Báo cáo thương mại điện tử các nước Đông Nam Á năm 2019 của Google dự báo, đến năm 2025, quy mô thương mại điện tử của Việt Nam sẽ vươn tới ngưỡng 43 tỷ USD và đứng thứ 3 trong khối ASEAN. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng luôn bị thiệt thòi khi sản phẩm mua bán qua mạng không như cam kết, nhưng người tiêu dùng không biết kêu ai.

Những quy định mới tại Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi được cho là sẽ khắc phục được những bất cập này.

Bạn kỳ vọng gì vào dự luật này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương.

---

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 15h30 đến 15h50, thứ Hai và thứ Tư hàng tuần trên FM91, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng Podcast dành cho di động: Spotify, Aple Podcast và Google Podcast.

“Biển người” trên đại lộ đẹp nhất TP.HCM

“Biển người” trên đại lộ đẹp nhất TP.HCM

Ngay từ cao điểm sáng, hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ nghiêm trọng đến đường Phạm Văn Đồng, nơi được coi là đại lộ đẹp nhất TP.HCM.

Nỗi thống khổ người đi đúng phải đền cho người đi sai!

Nỗi thống khổ người đi đúng phải đền cho người đi sai!

Dù công an kết luận tai nạn xảy ra do người đi xe máy lấn làn, nhưng lái xe ô tô vẫn phải chi gần 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để họ đồng ý làm đơn bãi nại.

Hà Nội: Hỏa hoạn thiêu rụi hai cửa hàng in nằm sát nhau

Hà Nội: Hỏa hoạn thiêu rụi hai cửa hàng in nằm sát nhau

Khoảng 19h00' tối nay (19/5), trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn tại hai cửa hàng in nằm cạnh nhau. Cả hai đều mang địa chỉ 438 Lạc Long Quân.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội xin lùi tiến độ đến 2029 vì ''vẫn tồn tại khiếu nại, tranh chấp'

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội xin lùi tiến độ đến 2029 vì ''vẫn tồn tại khiếu nại, tranh chấp'

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) – đại diện chủ đầu tư Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội vừa đề xuất UBND TP.Hà Nội cho phép lùi tiến độ hoàn thành dự án này và tiếp tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Giải bài toán thiếu nhân lực vận tải sau dịch?

Giải bài toán thiếu nhân lực vận tải sau dịch?

Sau hơn 2 năm dịch bệnh bùng phát, nhiều lái xe đã chuyển nghề. Điều này đang khiến ngành vận tải đối mặt với việc thiếu hụt lái xe trầm trọng, nhiều hãng vận tải dù đã “mỏi mắt” tìm kiếm và đưa các chính sách hấp dẫn để “chiêu mộ” nhưng vẫn chưa thể thu hút đủ nhân lực.

Chuyện hôm nay: Học Bác, một thái độ yêu thương

Chuyện hôm nay: Học Bác, một thái độ yêu thương

Ngày 19/5, một ngày đặc biệt với người Việt Nam - ngày sinh nhật Bác Hồ. Ngày mà chúng ta nói lại rất nhiều những câu chuyện về Bác.

“Tối hậu thư” cho thu phí không dừng: Hoàn thành được không phụ thuộc vào cơ chế

“Tối hậu thư” cho thu phí không dừng: Hoàn thành được không phụ thuộc vào cơ chế

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã “chốt” đến hết tháng 7 này, trạm BOT nào chưa áp dụng thu phí không dừng, hoặc để xảy ra trục trặc kỹ thuật trong vận hành thu phí không dừng thì sẽ phải xả trạm.