Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
“Quẳng” cái cân đi mà vui sống!

“Quẳng” cái cân đi mà vui sống!

Dù là bình thường mới hay bình thường cũ, cân nặng chưa bao giờ thôi ảm ảnh với kể cả nam nhi chứ không riêng nữ giới. Trong thời đại còn đầy rẫy định kiến về ngoại hình, nhiều người mặc định rằng: phụ nữ là phải “mình hạc xương mai”, còn đàn ông thì phải rắn rỏi cơ bắp.

Nhật Ký Đô Thị- 2 tháng trước