Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cán bộ y tế nghỉ việc

Cán bộ y tế nghỉ việc

Có bao nhiêu người nghỉ vì mức đãi ngộ thấp? Bao nhiêu người nghỉ do chế độ làm việc khiến họ không đáp ứng được? Có bao nhiêu người nghỉ do sự thăng tiến mà họ không mong muốn có?

Góc Nhìn- 1 năm trước