Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khủng hoảng hay cuộc cải cách ngành y?

Khủng hoảng hay cuộc cải cách ngành y?

Bệnh viện thiếu vật tư, bác sĩ lắc đầu ngao ngán vì chậm đấu thầu, mua sắm, nhưng ngay cổng bệnh viện thì các hiệu thuốc lại luôn sẵn hàng.

Sự việc- 2 tháng trước

Cải cách giao thông công cộng: Cần một cuộc đại phẫu

Cải cách giao thông công cộng: Cần một cuộc đại phẫu

Phương tiện xuống cấp, luồng tuyến chưa phù hợp, chất lượng phục vụ không đồng nhất là những vấn đề của hệ thống giao thông công cộng TP. HCM thời gian qua, đặc biệt là sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Diễn đàn- 3 tháng trước