ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Các chính sách an sinh, tài chính sẽ thế nào khi tạm dừng áp dụng Chỉ thị 15, 16? 

Hoàng Hà
Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, sẽ tạm dừng không thực hiện các Chỉ thị 15, 16, 19. Tuy nhiên, vấn đề mà người dân và DN đang rất quan tâm là các chính sách hỗ trợ về an sinh và tài chính đang áp dụng sẽ tiếp tục triển khai thế nào khi tạm dừng áp dụng các chỉ thị này?

Về vấn đề này, PV VOVGT đã có cuộc trao đổi với TS. Lưu Bình Nhưỡng - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Theo Nghị quyết 128 sẽ tạm dừng không thực hiện các Chỉ thị 15, 16, 19 của Chính phủ. Vậy các chính sách hỗ trợ người dân và DN do ảnh hưởng bởi COVID-19 đang áp dụng sẽ thực hiện như thế nào?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Tôi khẳng định rằng chúng ta không thể dừng các chính sách này được, các gói hỗ trợ đó vẫn áp dụng bình thường và phải được thực hiện một cách nghiêm túc.

Nghị quyết 128 yêu cầu phải áp dụng tất cả các quy định của trung ương không được làm xấu đi tình trạng của người dân và DN.

Nghị quyết 128 cũng quy định tạm thời không áp dụng các quy định của Chỉ thị 16 cũng như các chỉ thị khác thì đó là không áp dụng các biện pháp mang tính chất cực đoan, để làm sao đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

Như vậy, chúng ta không áp dụng biện pháp cực đoan nữa, chứ chúng lại tạm dừng luôn các gói hỗ trợ thì có nghĩa chúng ta đang cực đoan hóa vấn đề và hiểu sai tinh thần của Nghị quyết 128.

Tôi cũng đang đề nghị giải thích rõ không áp dụng những nội dung nào của các Chỉ thị 15,16, 19.

PV: Theo ông Chính phủ cần có những hướng dẫn cụ thể như thế nào đối với các địa phương để thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị mà Chính phủ đã ban hành trước đó?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Tôi đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế để có các hướng dẫn đối với địa phương.

Bởi vì trong điều khoản tổ chức thực hiện có 5 nhiệm vụ được giao cho UBND không đề cập đến bất kỳ một biện pháp nào để thực hiện các biện pháp về hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động, người sử dụng lao động theo tinh thần Nghị quyết 105 và Nghị quyết 116.

Và Chính phủ sẽ có văn bản chỉ đạo hướng dẫn để làm rõ vấn đề này, tránh tình trạng địa phương hiểu nhầm, rồi tạm dừng các gói hỗ trợ về an sinh xã hội cũng như hỗ trợ về thuế, tín dụng cho các DN và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn