ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Các bước nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến 

Phương Thảo - Hải Linh
Từ ngày 13/3, người dân có thể nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng. Việc này kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan nhà nước, nhất là trong thời điểm dịch CIVID-19 đang diễn ra phức tạp.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn