Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bộ Giao thông Vận tải thành lập Ban Chỉ đạo triển khai cam kết tại COP26

Phóng viên - 03/03/2022 | 11:49 (GTM + 7)

Theo xu hướng của quốc tế, để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành giao thông vận tải phải thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính…

Ngành hàng hải tham gia các cam kết để đạt phát thải bằng 0. Ảnh minh hoạ: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định số 250/QĐ-BGTVT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26).

Theo đó, Ban Chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (Ban Chỉ đạo) sẽ do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể  làm Trưởng ban; Thứ trưởng Lê Anh Tuấn là Phó Trưởng ban thường trực.

Phó Trưởng ban là các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Nguyễn Xuân Sang.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, điều phối việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26; giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải điều phối các hoạt động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động giao thông vận tải giữa các bộ, ngành, địa phương; giữa các lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải và việc hợp tác giữa

Bộ Giao thông Vận tải với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và các nước.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch; thúc đẩy chuyển đổi số; chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển, chuyển đổi sử dụng năng lượng xanh trong giao thông vận tải; thường xuyên rà soát, chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; báo cáo, đề xuất với Trưởng ban các nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo tổ chức rà soát, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất kết quả tổ chức, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thuộc lĩnh vực quản lý theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực  hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.  Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên do Trưởng ban phân công.
"Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo", Quyết định nêu rõ.

Theo thông báo kết luận tại cuộc họp về xây dựng kế hoạch hành động thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 và Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon, khí mêtan trong lĩnh vực hàng hải do Vụ Môi trường (Bộ Giao thông Vận tải) chủ trì.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng chương trình, Vụ Môi trường đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam nêu rõ hiện trạng và xu thế phát triển đội tàu biển nội địa Việt Nam, hệ thống cảng biển, trang thiết bị tại các cảng biển và nhu cầu năng lượng; Xác định mục tiêu cụ thể, đối với cảng biển, định rõ thời điểm bắt buộc áp dụng trang thiết bị sử dụng năng lượng điện đối với các cảng biển đầu tư mới và lộ trình chuyển đổi sang năng lượng điện đối với các cảng biển đang hoạt động.

Cục Hàng hải nêu rõ thực tiễn chuyển đổi sử dụng năng lượng điện đối với trang thiết bị tại cảng biển Việt Nam và kinh nghiệm, xu hướng trên thế giới. Đồng thời nêu rõ thực tiễn áp dụng quy định về hiệu quả năng lượng đối với tàu biển theo quy định của IMO (Tổ chức Hàng hải quốc tế) và xu hướng chuyển đổi công nghệ động lực tàu biển sang sử dụng năng lượng xanh trên thế giới để đạt phát thải khí nhà kính bằng "0" trong hoạt động của tàu biển.

Với tàu biển nội địa, áp dụng quy định về hiệu quả năng lượng của IMO. Định rõ thời điểm tàu biển nội địa đăng ký phải đáp ứng yêu cầu đạt phát thải khí nhà kính bằng "0" khi hoạt động và lộ trình chuyển đổi đối với tàu biển nội địa Việt Nam đang khai thác.

Ngành giao thông vận tải hướng mục tiêu "xanh hóa", giảm phát thải bằng 0. Ảnh minh hoạ: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Đối với nhiệm vụ và giải pháp, Cục Hàng hải cần tập trung đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký tàu biển, điều kiện kinh doanh vận tải, điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tàu biển nội địa.

Đồng thời, cần đề ra các chính sách ưu đãi để thúc đẩy các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm Việt Nam và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải trong việc hoàn thiện dự thảo kế hoạch, chương trình, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan trong lĩnh vực hàng hải.

Theo xu hướng của quốc tế, để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành giao thông vận tải phải thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, chính là chuyển đổi các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sinh học, hydrogen, amoniac, xăng tổng hợp…; phát triển giao thông công cộng.

Hiện nay, phương tiện, thiết bị giao thông vận tải trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu... gây phát thải khí nhà kính. Tổng phát thải từ giao thông lên đến 33,2 triệu tấn, chiếm 19,3% phát thải từ lĩnh vực năng lượng.

Theo Liên Hợp Quốc, "phát thải ròng bằng 0" có nghĩa là cắt giảm phát thải về mức càng gần 0 càng tốt, thí dụ thông qua chuyển sang nền kinh tế xanh và năng lượng tái tạo sạch. Bên cạnh đó, tất cả các khí thải còn lại phải được tái hấp thụ bởi rừng và đại dương "khỏe mạnh".

Nếu thế giới tiếp tục phát thải gây biến đổi khí hậu thì nhiệt độ Trái đất sẽ tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mức tăng này sẽ đe dọa cuộc sống và sinh kế của người dân trên toàn cầu. Đó là lý do ngày càng có nhiều quốc gia cam kết đưa phát thải ròng về 0 trong vài thập kỷ tới.

Đến nay, Bhutan và Suriname là 2 quốc gia duy nhất trên thế giới đã đạt phát thải ròng bằng 0. Cùng với các công ty, thành phố và thể chế tài chính trên toàn cầu, hơn 130 quốc gia đã đặt ra hoặc đang xem xét mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào giữa thế kỷ 21./.

Tags:
Đại diện Cục CSGT: Nghiêm cấm việc giữ phương tiện để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại TNGT

Đại diện Cục CSGT: Nghiêm cấm việc giữ phương tiện để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại TNGT

Theo Cục CSGT, sau khi kết thúc khám nghiệm phương tiện giao thông, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi và không vi phạm các quy định khác của pháp luật thì phương tiện giao thông phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện.

Ngã ra đường sau va chạm, người đàn ông bị ô tô cán tử vong

Ngã ra đường sau va chạm, người đàn ông bị ô tô cán tử vong

Vào khoảng 14h10 ngày 23/5, trước số nhà 92C phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Chuyện hôm nay: Vé mời và vé xin

Chuyện hôm nay: Vé mời và vé xin

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 đã khép lại. Nhưng dư âm của nó, ngoài kết quả, còn là câu chuyện của những tấm vé vào sân.

Giá xăng lập kỷ lục mới, vượt mốc 30.000 đồng/lít

Giá xăng lập kỷ lục mới, vượt mốc 30.000 đồng/lít

Từ 15h00 chiều nay (23/5), giá xăng tăng khoảng 670-680 đồng/lít, chính thức vượt mốc 30.000 đồng/lít. Đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử.

Hà Nội: Để không còn cảnh đường biến thành “sông”, đi lại chật vật

Hà Nội: Để không còn cảnh đường biến thành “sông”, đi lại chật vật

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, có nơi lên tới gần 1m. Hàng loạt ô tô, xe máy gặp sự cố, giao thông ùn tắc kéo dài.Nhiều người lo ngại ngập úng sẽ càng phức tạp hơn trong mùa mưa năm nay khi thời tiết diễn biến bất thường.

Tỉnh táo trước “ma trận” trại hè

Tỉnh táo trước “ma trận” trại hè

Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè sau một năm học bị ảnh hưởng lớn bởi COVID-19. Ngay lúc này, các bậc phụ huynh đã tìm hiểu về các trại hè nhằm tạo cho con một kỳ nghỉ thú vị.Tuy nhiên, việc nở rộ mô hình này cũng đi kèm với những bất cập về chất lượng.

Liên tiếp án mạng sau va chạm giao thông: Bạo lực không thể ngăn bạo lực

Liên tiếp án mạng sau va chạm giao thông: Bạo lực không thể ngăn bạo lực

Chỉ trong ít ngày nửa đầu tháng 5/2022, liên tiếp các vụ án mạng đã xảy ra sau xô xát, va quệt giao thông. Giải quyết mâu thuẫn trên đường bằng bạo lực có xu hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng.