Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hiệu quả kinh tế và giúp mô trường sạch hơn từ mô hình biogas tôm

Hiệu quả kinh tế và giúp mô trường sạch hơn từ mô hình biogas tôm

Từ trước đến nay, chúng ta đều nghe đến mô hình biogas vừa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và có thêm nguồn nhiên liệu khí đốt cho sinh hoạt. Nhưng biogas gia súc, gia cầm… thì ai cũng quen thuộc. Nay lại có mô hình biogas tôm do Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh xây dựng và ứng dụng.

Thành phố tôi yêu- 3 tháng trước