Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chủ tịch Hà Nội: Khởi điểm đấu giá biển số ô tô 100 triệu đồng

Chủ tịch Hà Nội: Khởi điểm đấu giá biển số ô tô 100 triệu đồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề xuất, mức giá tối thiểu đấu giá biển số xe ô tô nên ở mức 100 triệu đồng áp dụng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Nên biết- 1 tháng trước

Giá khởi điểm đấu giá biển số ô tô là 40 triệu đồng

Giá khởi điểm đấu giá biển số ô tô là 40 triệu đồng

Bộ Công an thống nhất với quan điểm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về giá khởi điểm đấu giá biển số ô tô là 40 triệu đồng, thống nhất trên cả nước.

Nên biết- 1 tháng trước

Biển số đẹp: Tài sản hay công cụ quản lý?

Biển số đẹp: Tài sản hay công cụ quản lý?

Cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là cách thức nhiều quốc gia đang thực hiện. Trong bối cảnh, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số và cách thức này mang lại cơ hội cho nhiều người dân, tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Podcast- 1 tháng trước

Trình Quốc hội xem xét đấu giá biển số ô tô

Trình Quốc hội xem xét đấu giá biển số ô tô

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó có dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá...

Nên biết- 2 tháng trước

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Bộ Công an đề xuất, khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu.

Nên biết- 3 tháng trước

Xây dựng Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô

Xây dựng Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô

Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá.

Nên biết- 3 tháng trước

Đấu giá biển số xe: Có lo ngại khó quản lý nếu coi là tài sản?

Đấu giá biển số xe: Có lo ngại khó quản lý nếu coi là tài sản?

Việc Bộ Công an đưa ra đề án thí điểm đấu giá biển số đẹp đang thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vừa giúp tăng thu ngân sách, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhưng cần quy định như thế nào để tạo thuận lợi cho người dân mà vẫn đảm bảo chặt chẽ trong quản lý phương tiện?

Nhật Ký Đô Thị- 7 tháng trước