Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chỉ dẫn đường bộ

Chỉ dẫn đường bộ

Có rất nhiều yếu tố dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng hầu như chúng ta chỉ quen với mệnh đề ý thức của người tham gia giao thông mà ít đề cập một cách rành rọt về những nguyên nhân khác.

Chuyện hôm nay- 1 tháng trước

Chuyện hôm nay: Tiếng Anh trên đường

Chuyện hôm nay: Tiếng Anh trên đường

Trên nhiều tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam, chúng ta sử dụng một khái niệm hầu như tôi không thấy ở bất kỳ nước nào trên thế giới, đó là khái niệm “Interchange” (tạm dịch là: nút giao cắt), mà trên các cao tốc của chúng ta thường viết tắt là “IC”...

Sự việc- 2 tháng trước