Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội chỉ còn 165 bếp than tổ ong

Hà Nội chỉ còn 165 bếp than tổ ong

Theo WHO, khói bếp là thủ phạm thứ 4 gây tử vong ở hầu hết các nước đang phát triển và gây ô nhiễm không khí. Chỉ trong 5 năm, thành phố Hà Nội đã xóa bỏ hơn 99% số lượng bếp than tổ ong trên 30 quận, huyện góp phần cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thủ đô

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước