Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Cần Giờ trước những đe dọa trong tương lai

Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Cần Giờ trước những đe dọa trong tương lai

Rừng ngập mặn Cần Giờ là một trong những khu rừng ngập mặn được phục hồi của thế giớ với những giá trị lớn về kinh tế, môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Diễn đàn- 2 tháng trước