Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bạo lực gia đình: Phạt lao động công ích hay phạt tiền?

Bạo lực gia đình: Phạt lao động công ích hay phạt tiền?

Tại dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình có đề xuất hình thức xử phạt lao động công ích đối với ngừi gây ra hành vi bạo lực gia đình. Nhưng biện pháp này liệu có khả thi hay không, khi mà trước đó cũng từng có đề xuất tương tự với người vi phạm giao thông, nhưng chưa thực hiện được.

Nhật Ký Đô Thị- 2 tháng trước

Cơ chế nào xử lý cá nhân, tổ chức bỏ lọt thông tin tố giác bạo lực gia đình?

Cơ chế nào xử lý cá nhân, tổ chức bỏ lọt thông tin tố giác bạo lực gia đình?

Số liệu thống kê cho thấy, tại Việt Nam có trên 90% phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ và chỉ có 4,8% tìm kiếm sự giúp đỡ của Công an. Nhiều vụ bạo lực dù được báo cáo với các tổ chức, cá nhân nhưng chưa nhận được sự quan tâm và xử lý kịp thời...

Nhật Ký Đô Thị- 3 tháng trước