ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Báo cáo Quốc hội việc Bộ Công an sẽ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe 

Lê Tùng
Chính phủ đồng ý với phương án để Bộ Công an báo cáo Quốc hội kiến nghị việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an nhằm giải quyết những vấn đề bất cập về trật tự ATGT đường bộ trong tình hình hiện nay.
Liên quan đến vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua là để Bộ Công an hay Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quản lý đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe. Chính phủ đã có tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ (Ảnh: VGP)

Theo tờ trình, Chính phủ thống nhất nội dung cơ bản của Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ được xây dựng trên cơ sở đổi mới, hoàn thiện các chính sách, nội dung quy định về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ tách ra từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật, tạo bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Tuy nhiên, còn có ý kiến đề nghị quy định vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX theo 2 phương án:

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ.

Phương án 2: Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và thực tiễn về trật tự, an toàn giao đường bộ hiện nay, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp đã thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội theo Phương án 1 (Vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ).

Việc này được lý giải là nhằm đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, giải quyết những vấn đề bất cập về trật tự ATGT đường bộ trong tình hình hiện nay, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền con người.

Còn về Phương án 2 (Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX), do có nhiều ý kiến khác nên Chính phủ cũng đưa ra trong tờ trình để Quốc hội tham khảo.

Cụ thể, từ năm 2001 đến nay, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã  được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, nghĩa là do Bộ GTVT phụ trách và được thực hiện ổn định. Song, phương án này không phù hợp với cấu trúc, mục tiêu và nội dung của Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng hiện đại, hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống mạng lưới đường bộ…
 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh