Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cần sửa đổi, bổ sung gì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua bán qua mạng?

Cần sửa đổi, bổ sung gì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua bán qua mạng?

Bộ Công thương đang soạn thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi. Đáng chú ý, đơn vị soạn thảo đưa ra nhiều quy định mới để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh các mô hình kinh doanh qua mạng, qua các nền tảng xã hội phát triển rất mạnh.

Sự việc- 1 tháng trước