Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xem SEA Games 31 tại Hà Nội, gửi xe ở đâu?

Xem SEA Games 31 tại Hà Nội, gửi xe ở đâu?

Để phục vụ SEA Games 31, Sở GTVT Hà Nội bố trí, bổ sung 57 điểm đỗ xe tạm thời tại các tuyến đường, các bãi đất trống hiện chưa sử dụng chung quanh khu vực thi đấu.

Dân sinh- 1 tháng trước