Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Những bãi rác tạm hành dân

Những bãi rác tạm hành dân

Trong suốt thời gian dài, người dân thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ (Long An) phải sống cùng nổi ám ảnh khi có đến hàng chục tấn rác thải thải ra môi trường mỗi ngày, tập kết tràn lan thậm chí là đốt bỏ ngay bên đường.

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước