Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Kết nối người dân với y tế qua ứng dụng 'Bác sĩ cho mọi nhà'

Kết nối người dân với y tế qua ứng dụng 'Bác sĩ cho mọi nhà'

Mục tiêu kết nối người dân với các trạm y tế xã, bệnh viện tuyến tỉnh, kết nối các cơ sở khám chữa bệnh với nhau, nhằm chia sẻ thông tin về sức khỏe, tư vấn y tế miễn phí, đặc biệt dành cho người dân ở miền núi có điều kiện giao thông khó khăn, y tế khó tiếp cận tới từng thôn, bản.

Dân sinh- 1 tháng trước