ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Aspirin buổi chiều: Hải Vương tinh, hành tinh ngoài cùng của hệ mặt trời  

Kênh VOV Giao thông
Hải Vương tinh là hành tinh thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Nó là hành tinh lớn thứ tư về đường kính và lớn thứ ba về khối lượng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hải Vương Tinh – hành tinh ngoài cùng của hệ mặt trời 

Hải Vương tinh hiện có 14 vệ tinh, được đặt tên theo các nhân vật sống dưới nước trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Vệ tinh lớn nhất cho đến nay là Triton, được phát hiện bởi William Lassell chỉ 17 ngày sau khi Hải Vương tinh được phát hiện. Nhưng phải mất đến một trăm năm sau, Nereid, vệ tinh thứ hai mới được phát hiện. Vệ tinh ngoài cùng Neso có chu kỳ quỹ đạo khoảng 26 năm, lâu hơn mọi vệ tinh khác trong Hệ Mặt Trời.

Từ trái đất thì Hải Vương Tinh hiện lên với màu xanh lam vì tầng ngoài khí quyển của Hải Vương tinh có chứa một lượng lớn khí mê tan. Điều này khiến người ta liên tưởng tới vị thần biển cả Neptune của người La Mã tương ứng với thần Poseidon của người Hy Lạp.

Trong thần thoại La Mã, Neptune là vị thần biển cả có vai trò như thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Sự đòi hỏi đặt tên theo thần thoại cho hành tinh ngoài cùng này là để tuân thủ cách đặt tên cho những hành tinh khác, ngoại trừ trái đất theo tên các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã.

Bình luận

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật