ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: cửa khẩu số

Triển khai thí điểm cửa khẩu số, thông quan nhanh hàng hóa qua biên giới

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản về việc chính thức thí điểm triển khai cửa khẩu số, nhằm thông quan nhanh hàng hóa qua biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Đi lại

Đô thị

Thế giới

Kinh doanh

Diễn đàn