ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: cốm làng vòng

Ghé thăm cốm làng Vòng, nhớ hương vị Thu xưa

Với những người yêu mến Hà Nội, mỗi mùa thu đến hẳn nhiên bất cứ ai cũng không thể làm ngơ với món đặc sản nổi tiếng cốm làng Vòng và cốm Mễ Trì.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn