ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: băng đeo tay

Hậu Giang: Shipper phải có băng đeo tay để dễ nhận diện

Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa ra công văn hướng dẫn các đơn vị cung ứng hàng hóa, các địa phương nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh