ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: nguồn cung

Gián đoạn nguồn cung đưa giá quặng tăng mạnh trở lại

Quặng sắt và thép là những mặt hàng hưởng lợi lớn trong các chính sách kích thích kinh tế của Trung Quốc và Mỹ, từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống đường sắt cao tốc đến quá trình chuyển đổi năng lượng xanh trong trung và dài hạn. Vì vậy, việc thay đổi nguồn cung trong ngắn hạn cũng có thể gây ra những biến động mạnh về giá.

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn