ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: hiến mô, tạng

Thiên lý hữu tình: Sống 'tận hiến' - sống một cuộc đời trọn vẹn

Chẳng tự nhiên mà người ta lựa chọn cho đi như vậy, vì cho đi là để nhận lại, cho đi là được sống thêm 1 lần nữa...

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn