ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: quỹ vaccine

Quỹ vaccine phòng COVID-19: Cần sức mạnh của sự đồng lòng

Trong khi nguồn ngân sách còn hạn hẹp thì việc xã hội hóa mua vaccine là điều rất cần thiết, để huy động những đóng góp từ trong và ngoài nước đảm bảo nguồn vaccine cho Việt Nam. Hơn lúc nào hết, cần lắm sự chung tay của cộng đồng.

Chung tay đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19

Central Retail tại Việt Nam cam kết đóng góp 10 tỷ đồng hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được quản lý và chi tiêu thế nào?

Theo tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân với kinh phí hơn 25.000 tỷ đồng. Thủ tướng đã ban hành quyết định việc thành lập Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, do Bộ Tài chính quản lý.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn