ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: cảm giác lái

Dành cho lái mới: Cảm giác lái là gì?

Cảm giác lái không phụ thuộc vào sự rập khuôn theo tính toán kỹ thuật mà chủ yếu dựa vào các giác quan của tài xế. Một chiếc xe mang đến cảm giác lái tốt là khi vận hành mượt mà, an toàn và tài xế cảm nhận được sử thoái mái khi điều khiển.

Đi lại

Đô thị

Thế giới

Kinh doanh

Diễn đàn