ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: nhựa sinh học

Tháo gỡ khó khăn cho nhà sản xuất và người tiêu dùng nhựa sinh học phân hủy

Trong nỗ lực hạn chế tác động xấu môi trường từ rác thải nhựa, thì nhựa sinh học phân hủy được xem là một trong những giải pháp khả thi. Tuy vậy, việc sản xuất sử dụng các sản phẩm từ nhựa sinh học phân hủy được ở nước ta thời gian qua còn ít nhiều hạn chế.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn