ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: mùa hè

Hè này tính sao?

Dù chuyển sang học trực tuyến, thi trực tuyến hay thế nào đi nữa, năm học cũng sắp kết thúc rồi. Bạn tính sao với kỳ nghỉ hè năm nay của con?

Phòng đuối nước mùa hè, dạy bơi thôi chưa đủ!

Mới vào đầu hè nhưng nhiều vụ việc trẻ em bị tử vong do đuối nước đã xảy ra, đặc biệt là có những vụ đuối nước tập thể. Vì sao dù đã có nhiều cảnh báo từ trước, dù phong trào dạy bơi, học bơi dần được phổ cập mà tình trạng đuối nước vào mùa hè lại chưa “giảm nhiệt”.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn