ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: hộp số

Xe điện sử dụng hộp số gì?

Đa số xe điện đều không có hộp số đa cấp mà thay vào đó là hộp số đơn cấp, có thể hiểu là động cơ gắn trực tiếp với bánh xe, năng lượng không cần truyền qua bộ phận trung gian là hộp số.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn