ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: kênh Tàu Hũ

Giải cứu thành công sà lan nằm chắn ngang kênh Tàu Hũ

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng đã khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh