ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: rác thực phẩm

Nguy cơ ô nhiễm từ rác thực phẩm

Thức ăn thừa không được phân loại và xử lý đúng, nếu xả thẳng ra môi trường có thể gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm không khí, đất, nước và lãng phí nguồn tài nguyên.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn