ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: xe đạp tre

Sống xanh, thông điệp từ chiếc xe đạp tre Made in Viet Nam

Trong khi rác vẫn được đốt tùy tiện, cùng nhiều nguồn phát thải khác gây ô nhiễm không khí thì mỗi dự án, mỗi ý tưởng “xanh” để giảm lượng phát thải ra môi trường đều rất đáng trân trọng. Xe đạp tre “Made in Vietnam” là một ví dụ...

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh

Diễn đàn