ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: ép nhau

Vui xuân, đừng quên 'lý do' để ngừng uống

Ngày xuân, có rất nhiều lý do trên trời dưới biển để mời nhau, thậm chí ép nhau uống rượu. Nhưng có bao giờ các bạn đ ủ tỉnh táo nghĩ tới lý do để ngừng uống hay chưa?

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn