ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: bảo mật

Tác dụng truy vết và tính bảo mật thông tin của Bluezone

Bluezone, hay còn được gọi là ứng dụng khẩu trang điện tử, đã và đang phát huy được hiệu quả của công nghệ trong công tác truy vết dịch bệnh. Vậy tác dụng thực tế và bảo mật thông tin của ứng dụng này đến đâu?

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn