ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: quán cơm

Quán cơm 2.000 đồng ấm lòng người Thủ đô

Với 1 đến 2.000 đồng ở Thủ đô bạn có thể mua được gì? Thế nhưng với quán cơm Yên Vui, khoản tiền này sẽ giúp người lao động nghèo có một bữa cơm ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn