ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: hành tinh

Aspirin buổi chiều: Hải Vương tinh, hành tinh ngoài cùng của hệ mặt trời

Hải Vương tinh là hành tinh thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Nó là hành tinh lớn thứ tư về đường kính và lớn thứ ba về khối lượng.

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật