ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: vi sinh vật

Aspirin buổi chiều: Khám phá bí ẩn thế giới vi sinh vật

Vi sinh vật là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ hoặc nhân thực có kích thước rất nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi một đặc cụ của ngành vi sinh vật học.

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật