ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: đường ngọt

Aspirin buổi chiều: Đường ảnh hưởng đến não bộ chúng ta ra sao?

Đường có ở mọi nơi và vấn đề ngày hôm nay của chúng ta chính là tìm hiểu về sự ảnh hưởng của nó đến não như thế nào. Điều gì xảy ra khi đường tiếp xúc với lưỡi và liệu ăn một ít đường có làm bạn thèm ăn hơn không.

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật