ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo trên tay: Mở rộng đối tượng không phải xin phép, trả tiền bản quyền

Dự thảo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi một số quy định về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu. Cụ thể, các chức danh mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ không còn được hưởng quyền nhân thân.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn