ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: cưới hỏi

Tổ chức cưới hỏi, đừng sướng cho mình khổ người khác

Cưới hỏi vô cùng quan trọng và cẩn thận không bao giờ là thừa. Và nếu mỗi gia đình đều có ý thức tuân pháp luật về giao thông, đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng loa đài âm thanh một cách văn minh, không ảnh hưởng tới cộng đồng… thì ngày cưới mới thực sự là một ngày trọng đại trọn vẹn.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn